Hakkımızda

“True greatness is when your name is like ampere, watt, and fourier—when it's spelled with a lower case letter.”
Richard Hamming

Elektrik-Elektronik Mühendisliği genel olarak, kuvvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı, korunması, kontrolü, ekonomisi ve yönetilmesi ile ilgili konuları kapsayan bir mühendislik dalı olup, iletişim, enerji, savunma sanayi, sağlık sektörü gibi birçok alanda çözüm ve ürünler sunmaktadır. Dolayısıyla, enerjinin kullanıldığı her yerde Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin bir çalışmasına rastlamaktayız. Birçok farklı bölümle disiplinler arası ortak bir platform oluşturabilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, sadece teknik değil sosyal ve ekonomik kalkınma ve gelişmenin de bir parçası konumundadır ve sürekli gelişen ve değişen özelliği nedeniyle kendisini devamlı yenileyen ve güncel tutan mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Sadece var olan bilgi ve teknolojiyi kullanan değil, kendi kendine düşünebilen ve üreten, ve dünyadaki teknolojik ilerlemelere ayak uyduran bir toplum olabilmemizde Elektrik-Elektronik mühendislerine ve araştırmacılarına büyük görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

Bölümümüzün hedefi, yeni öğrenme-öğretme tekniklerinin benimsendiği ve modern dünyaya uyumlu, yenilikçi ve diğer disiplinlerle ortak işbirliği içerisinde, “öğrenci-merkezli” ve aktif-etkileşimli bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı uygulamaktır. Öğrencilerin tercihine dayanan esnek ve çok seçenekli bir ders programı ile hem kuvvetli bir mesleki altyapı oluşturmak, hem de bu meslek ile tamamlayıcı sosyal ve global konular arasındaki etkileşimin öğrenilmesi amacıyla yandal ve çift anadal programlarını teşvik etmek ve bu sayede diğer bölümlerle sıkı bir işbirliği içerisinde olmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Bölümümüzün Misyonu:

  • Kritik düşünme ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahip, işbirliği halinde çalışabilen, profesyonel davranış ve etik kurallarını öğrenen ve uygulayan, yeni ortaya çıkan durumlara ve yaklaşımlara uyum sağlayabilen, iletişim gücü kuvvetli ve geniş vizyona sahip mühendisler mezun etmek,
  • Yüksek etkili araştırmalar yürüterek, bilgi üretmek, uygulamak ve yaymaktır.