Yaz Stajı

“Every truth has four corners: as a teacher I give you one corner, and it is for you to find the other three.”
Confucius

Program kapsamında, öğrencilere mesleki pratiği kazandırmak amacıyla her biri 20 iş günü süreli iki zorunlu staj öngörülmektedir. Stajlar, 2. ve 3. sınıf sonunda yaz dönemlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, TED Üniversitesi’nin Staj Yönergesi ile belirlenen genel staj prosedürlerine uygun olarak, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayıyla, stajlarını yurt içinde veya yurt dışında uygun görülen kurumlarda gerçekleştirebilirler.

BELGELER:

Genel Kurallar (İngilizce İçerik)

Değerlendirme Yönergesi (İngilizce İçerik)

Staj Yapılabilecek Kurumun Özellikleri

Stajyer Değerlendirme Formu

Stajyer Değerlendirme Formu (İngilizce İçerik)

Staj Zorunluluk Belgesi