Eğitim ve Öğrenim

"Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school."
Albert Einstein

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı, aşağıdaki temel yaklaşımları benimser:

  • Eğitim dili İngilizce'dir.
  • Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına imkan sağlayan, esnek ve genişlik-derinlik oranları güncel bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, sekiz dönemlik programı itibariyle, meslek (bölüm) dersleri kredilerinin toplamının, toplam kredinin yarısını geçmediği; seçmeli derslerin oranı %35-40 olan; diğer bölümlerden (fen/mühendislik/sosyal) ikinci bir alan (yandal veya çift anadal) belirlenmesine imkan tanıyan; disiplinler arası işbirliğine ve becerilerin edinilmesine önem veren; esnek ve çok alternatifli bir program hazırlanmıştır.
  • Programın ilk yılı; ortak çekirdek program üzerine oturtulmuş ve öğrencilerin genel becerilerini arttırmaya yönelik Matematik, İngilizce, Sosyal ve Doğa Bilimleri gibi alanlardaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
  • Programın ikinci, üçüncü ve dördüncü yılı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği teknik ve prensiplerinin yetkin bir biçimde öğrenilmesine yönelik bölüm zorunlu/seçmeli derslerinden, ve ayrıca diğer bölümlerden (fen/mühendislik/sosyal) ikinci bir alan (yandal veya çift anadal) belirlenmesine imkan tanıyan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin derinlemesine öğrenilmesini sağlayan bazı matematik dersleri, bilgisayar programlama dersi ve temel meslek dersleri zorunlu ders olarak belirlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü yılda, Elektromanyetik, Elektronik, Haberleşme ve Sinyal İşleme, Kontrol, Bilgisayar, Güç ve Enerji konularında çok çeşitli ve laboratuvar uygulamalarıyla desteklenen bölüm seçmeli alternatifleri sunulmakta ve öğrenciye tercihleri doğrultusunda uzmanlaşma imkanı tanınmaktadır.