Etkinlikler

Seminer

 "Evaluation of Network Optimization Objectives"

Dr. Sinan Hanay

Tarih:  26 Ekim 2015, Pazatesi

Saat: 16:00

Yer: TEDU A317

 Y. Sinan Hanay, lisans derecesini Mikroelektronik alanında Sabancı Ü niversitesi'nden 2005 yılında, Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden 2007 yılı nda, doktorasını ise Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında Massachusetts Üniversitesi'nden 2007 yılında almıştır. Şu anda Japonya'da NICT'ye bağlı CiNet Enstitü'sünde araştırmacı olarak çalışmaktadır, aynı zamanda Osaka Üniversitesi'nde ziyaretçi araştırmacı ve öğretim gö revlisidir. 2011 yılında IEEE International Conference on High Performance Switching and Routing konferansında en iyi makale ödülü alan makalenin yazarlarındandır. Çalışma alanları bilgisayar ağları ve makine öğrenmesidir.