Ana içeriğe atla

Yandal Programları

Amaç: TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, programda belirtilen şartları sağlamaları halinde Bölümümüzden Kontrol Sistemleri veya Haberleşme Sistemleri yandal sertifikası alabilmektedirler. Diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası, öğrencilerin Kontrol Sistemleri Sistemler veya Haberleşme Sistemleri konularında temel bilgilere sahip olduğunu gösterir. Kontrol Sistemleri ve Haberleşme Sistemleri yan dal programlarında öğrenciler aşağıdaki müfredatı tamamlamak zorundadırlar.

Önkoşul: Öğrenciler yan dal programlarına üçüncü yarıyılın başında (en erken) ve altıncı yarıyıla kadar (en geç) başvurabilirler. Yan dal dersleri de dahil olmak üzere ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4.00 üzerinden 2.50'nin altına düşen öğrenciler, izleyen yarıyıllarda yandal programından ders alamazlar. Bu öğrenciler AGNO'larını 2.50'nin üzerine çıkardıktan sonra yandal programına devam edebilirler.

Haberleşme Sistemleri

Haberleşme Sistemleri Yandal Programı

"Haberleşme Sistemleri" yandal programının amacı, öğrencilere haberleşme sistemlerinin temel ilkelerini tanıtmak ve haberleşme sistemlerinde kullanılan araçlar ile uygulamaları öğretmektir. Bu yandal programını tamamlayan öğrenciler, devre teorisi & analizi, olasılık & rassal süreçler, sinyaller & sistemler ve haberleşme sistemlerinin temellerini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca günümüz haberleşme sistemlerinde kullanılan araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Haberleşme Sistemleri Yandal Programı
Kontrol Sistemleri

Kontrol Sistemleri Yandal Programı

"Kontrol Sistemleri" yandal programının amacı, öğrencilere kontrol sistemlerinin temel ilkelerini tanıtmak ve kontrol sistemlerinde kullanılan araçlar ile uygulamaları öğretmektir. Bu yandal programını tamamlayan öğrenciler, devre teorisi & analizi, sinyaller & sistemler ve geri beslemeli kontrol sistemlerinin temellerini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca günümüz kontrol sistemlerinde kullanılan araçlar ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Kontrol Sistemleri Yandal Programı