Ana içeriğe atla

Program Çıktıları

TEDÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, aşağıdaki program çıktılarına sahip olarak mezun olurlar.

 1. Elektrik-Elektronik Mühendisliği prensipleri ile birlikte bu alanı tamamlayıcı matematik ve fen bilimleri alanlarında yeterli bilgi birikimi; bu bilgiyi uygulama yeteneği.
 2. Uygun bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme ve en az bir bilgisayar diliyle ilişkilendirebilme becerisi.
 3. Bireysel ve çok disiplinli takım çalışmalarında Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde olabilme yeteneği.
 4. Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 5. Modern teknik, araç ve yazılımlar kullanarak, mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme yeteneği.
 6. Bir sistemi, bileşeni veya süreci gerçekçi kısıtlar ve koşullar (ekonomi, sürdürülebilirlik, çevre sorunları vb.) altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. Bir mühendis olarak, güncel sorunların farkında olma ve sosyal, kültürel, küresel, çevresel ve etik sorumlulukların bilincinde olma becerisi.
 8. Meslek yaşamında kişisel, sosyal ve kültürel farklılıklara saygı duyma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 9. Mesleki ve kişisel gelişimi desteklemek için yaşam boyu öğrenme ilkesini içselleştirme becerisi.
 10. Problem çözme, girişimcilik ve zaman yönetimi becerileriyle kişisel ve mesleki işleri etkin bir şekilde yürütebilme becerisi.
 11. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi konular hakkında farkındalık.