Ana içeriğe atla

Yaz Stajı

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde her biri en az 20 iş günü sürmesi gereken "EE 399 − Yaz Stajı I" ve "EE 499 − Yaz Stajı II" dersleri, öğrencilerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği mesleği hakkında pratik deneyime sahip olmaları için tasarlanmıştır. Bu dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda kendilerini geliştirmiş olacaklardır.

 1. Teorik bilginin gerçek hayata uygulanmasını gözlemlemek.
 2. Mesleki deneyimi geliştirmek.
 3. Atölye görevlerini (lehimleme, kablolama, yerleşim, temel ölçüm ekipmanlarını kullanarak veri toplama, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ekipmanlarını çalıştırma vb.) uygulamalı olarak öğrenmek.
 4. Aktif katılım gerektiren görevlerde (donanım, elektronik kart tasarımı, üretim hattı çalışması, kalibrasyon ve kalite testi gibi) uygulamalı bilgi edinmek.
 5. Faaliyetlerin raporlanmasında teknik yazma becerilerini kullanmak.
 6. Sektör ve çalışma koşulları hakkında bilgi sahibi olmak.
 7. Mezuniyet sonrası bilinçli bir kariyer kararı vermek.

Önemli Açıklama:

 1. Staj dönemi, eğitim, kurs, derslere çalışma, yeni bir programlama dili öğrenme, kılavuz ve katalog inceleme vb. faaliyetlere harcanmamalıdır. Bu tür faaliyetler ancak ana mühendislik faaliyetlerini destekleyecek şekilde yapılabilir.
 2. Öğrencilerin yaz stajı sırasında teknik etkinliklere aktif olarak katılmaları beklenir.
 3. Öğrenciye çalışacağı kurumda/şirkette atanan işin mühendislik içeriği "zayıf" ise veya öğrenci üzerinde çalışacak herhangi bir projeye atanmamışsa, mentor mühendis ile konuşup çözüm bulmak öğrencinin sorumluluğundadır. Sorunların halledilememesi durumunda yaz stajı için başka bir kuruma/şirkete geçmek öğrencinin sorumluluğundadır.
 4. Kurumda/Şirkette yeterince iş yapmamak, kötü bir yaz stajı raporu sunmak için iyi bir mazeret sayılmaz.
 5. Başarılı bir yaz stajı yapmanın tüm sorumluluğu öğrenciye aittir.
 6. 40 iş günü aynı kurumun farklı departmanlarda staj yapmak,  "EE 399 − Yaz Stajı I" ve "EE 499 − Yaz Stajı II" derslerinin zorunluluklarının bir seferde tamamlandığı anlamına gelmez. Hem iki stajı aynı kurumda yapmak, hem de mezuniyet durumunda değilken aynı yaz iki stajını bir arada yapmak staj yönetmeliğine uymaz.
 7. Mezuniyetiniz için bu yazdan başka yazınız kalmadı ise çift zorunlu stajı aynı yaz yapmana izin verilir. Aksi halde aynı yaz çift zorunlu staj yapmanız mümkün değildir.
 8. Cumartesi günleri faaliyet gösteren şirketlerde o günleri de iş günlerine ekleyebilirsiniz.

Staj Yapılabilecek Kurum Kriterleri:

 1. Üniversiteler staj yeri olamaz.
 2. Staj yapılabilecek kurumun en az beş (5) çalışanı olmalıdır.
 3. Staj yapılabilecek kurumda en az bir (1) adet tam zamanlı Elektrik-Elektronik Mühendisi olmalıdır.
 4. Staj yapılabilecek kurumdaki tam zamanlı bir Elektrik-Elektronik Mühendisi, kendisine atanan stajyeri takip edebilecek durumda olmalıdır.
 5. Staj yapılabilecek kurum araştırma, geliştirme, tasarım, test ve üretim faaliyetlerinin en az birini gerçekleştiriyor olmalıdır.
 6. Yalnızca ticaretle uğraşan kurumlar staj yeri olamaz. 

!!! COVID-19 Dönemi Staj Bilgilendirmesi !!!:

COVID-19 nedeni ile yaz dönemlerinde yapılacak mühendislik stajları için farklı alternatifler sunulmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız.

04.06.2020 tarih ve 2020/17-7 sayılı Senato kararı ile 2020 Güz - 2022 Bahar Yarıyıllarını kapsayan süre içerisinde Bölümümüzde Yaz Stajı dersleri için kabul edilebilecek seçenekler aşağıdaki gibidir:

 1. Öğrencilerin yüz yüze veya çevrimiçi staj imkânı kullanarak 2020 Güz Yarıyılında açılacak ilgili staj derslerine kayıtlarını yaptırması.
 2. 2020 Güz Yarıyılında mezun olma durumundaki öğrencilerin öğretim üyelerinin danışmanlığında Temmuz-Ağustos aylarında 20 iş günü teorik bir proje, araştırma, yazılım geliştirme gibi çalışmalar yapmaları ve 2020 Güz döneminde staj derslerine kayıtlarını yaptırması.
 3. 2021 Bahar Yarıyılında mezun olma durumunda olan ve yaz stajı yapması gereken öğrencilere mümkün olması halinde yüz yüze ya da çevrimiçi ek ders olarak görevlendirilebilecek uzman mühendislerle birlikte çalışarak staj derslerine kayıtlarını yaptırması.
 4. 2020 Güz ve 2021 Bahar Yarıyıllarında mezun olacak öğrencilerin kendi disiplinleri ile ilgili, bölüm onayı almak koşulu ile seçecekleri bir konuda araştırma yaparak rapor yazmaları ve araştırma sonuçlarının staj dersini alan tüm öğrencilere bir sunum yaparak paylaşılması.
 5. Lisans eğitimi için internet tabanlı sanal laboratuvar uygulamaları geliştirilmesi. Her öğrencinin istediği bir alanda deneyler seçerek, üzerine sanal laboratuvar uygulaması hazırlaması (bu amaca uygun olarak gerekmesi durumunda Coursera'dan ilgili dersleri alıp, araştırma yapıp kendini geliştirmesi), sanal laboratuvar uygulamasını anlatan kullanım kılavuzunu içeren bir rapor ile yaptıklarını sunması. Bu çalışmaları bir danışman öğretim üyesi denetiminde gerçekleştirmesi.
 6. Coursera'dan çeşitli dersleri tamamlayarak (önceden öğretim üyelerinin sınırlayacağı konularda ve öğretim üyeleri tarafından belirlenen ders paketleri çerçevesinde), ilgili kurları tamamlayarak sertifika alması ve bir raporla öğrendiklerinin özetini sunması.

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR:

Stajlar hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Kariyer Merkezi'nin web sayfasını kontrol edin.

Bölüm Staj Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Aykut Yıldız