Ana içeriğe atla

Eğitim ve Öğrenim

TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans programı, aşağıdaki temel yaklaşımları benimser:

  • Eğitim dili İngilizcedir.
  • Öğrenme sürecinde öğrencinin aktifliğini ve öğrenmeyi sahiplenmesini sağlamak adına aktif öğrenme stratejileri bölümümüzde açılan derslerde sıkça kullanılmaktadır.
  • Öğrencilerin tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına imkân sağlayan, esnek ve genişlik-derinlik oranları güncel bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, meslek (bölüm) dersleri kredilerinin toplamının, toplam kredinin yarısını geçmediği, seçmeli derslerin oranının %35−40 olduğu, diğer bölümlerde (fen/mühendislik/sosyal) yandal veya çift anadal yapılmasına imkân tanıyan, disiplinler arası iş birliğine ve becerilerin edinilmesine önem veren; esnek ve çok alternatifli bir program hazırlanmıştır.
  • Programın ilk yılı; "Ortak Çekirdek" programı üzerine oturtulmuş ve öğrencilerin genel becerilerini arttırmaya yönelik Matematik, İngilizce, Sosyal ve Doğa Bilimleri gibi alanlardaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.
  • Programın ikinci, üçüncü ve dördüncü yılları; Elektrik-Elektronik Mühendisliği teknik ve prensiplerinin yetkin biçimde öğrenilmesine yönelik bölüm zorunlu/seçmeli derslerinden ve ayrıca diğer bölümlerden (fen/mühendislik/sosyal) ikinci bir alan (Ek Dal) belirlenmesine olanak tanıyan seçmeli derslerden oluşmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nin derinlemesine öğrenilmesini sağlayan bazı matematik dersleri, bilgisayar programlama dersi ve temel meslek dersleri zorunlu ders olarak belirlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü yılda, Sinyal İşleme, Elektromanyetik Teori, Analog Elektronik, Elektrik Makineleri, Kontrol Sistemleri, Telekomünikasyon, Mikrodalga, Fotonik, Optoelektronik ve Güç Sistemleri gibi çok çeşitli ve laboratuvar uygulamalarıyla desteklenen bölüm seçmeli alternatifleri sunulmakta ve öğrenciye tercihleri doğrultusunda uzmanlaşma olanağı tanınmaktadır.